Als u een evenement organiseert, waar u ondersteuning van EHBO-ers nodig heeft, kunt u deze bij onze vereniging aanvragen. In overleg wordt bepaald hoeveel hulpverleners gewenst zijn; dit is o.a. afhankelijk van de locatie en het aantal mensen dat verwacht wordt bij het evenement.

Ons beleid is dat er minimaal 2 EHBO-ers inzetbaar moeten zijn.

Aanvraag van hulpverlening minimaal 6 weken van tevoren indienen zodat wij voldoende tijd hebben om vrijwilligers te benaderen en in te zetten.
U kunt dit doen door het aanvraagformulier in te vullen en per mail te sturen naar: evenementen.ehbowinterswijk@gmail.com

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden

Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor de verdere details.
Uiteraard laten wij het u zo spoedig mogelijk weten als het niet lukt voldoende hulpverleners in te zetten.
Wijzigingen betreffende de hulpverlening van het evenement, dienen ten minste 2 weken voor aanvang doorgegeven worden.
Annulering van uw evenement (ten minste 2 weken van tevoren) dient u schriftelijk te melden.
Bij annulering minder dan 2 weken van tevoren brengen wij kosten in rekening.

Onze inzet
Onze hulpverleners melden zich bij aankomst en vertrek bij de organisator/contactpersoon van uw evenement.
Zij zijn uitgerust met goede opvallende kleding, de benodigde verbandmaterialen en andere nuttige EHBO-middelen.
Zo nodig beschikken wij over een AED (automatische externe defibrillator)
U kunt erop vertrouwen dat onze EHBO-ers adequaat en vakkundig handelen.
Ze zijn geschoold via lessen die zij ieder jaar volgen. (Verplicht)

Wat wij van u verwachten
Om ervoor te zorgen dat tijdens uw evenement onze inzet zo optimaal mogelijk is, graag aandacht voor het volgende:
* Beschikbaarheid van een goede werkplek met duidelijke aanduiding EHBO-post.
* Bij voorkeur een eigen ruimte met een (behandel) tafel en 2 stoelen.
* De ruimte moet goed verlicht zijn, bij voorkeur stromend water aanwezig.
Indien het een buitenevenement betreft zullen wij in overleg met u, deze zelf verzorgen.
* Het evenemententerrein en de EHBO-post dienen goed bereikbaar te zijn voor evt. hulpdiensten (ambulances e.d.)
* Beschikking over vervoer opdat personen in geval van acute hulpvraag van het evenemententerrein vervoerd kunnen worden naar huisarts/huisartsenpost/ziekenhuis.
* Zo nodig de beschikbaarheid over een draaiboek of protocol van het evenement en uitwisseling van mobiele telefoonnummers EHBO en organisator of contactpersoon.

Zorg goed voor onze vrijwilligers.
Wij verwachten van u dat onze vrijwilligers gedurende het evenement van consumpties (i.i.g. drinken en zo nodig een lunchpakket/mogelijkheid) worden voorzien.
Samen zorgen wij voor een veilige en prettig verloop van uw evenement!
Na afloop ontvangt u een rekening via de penningmeester van onze EHBO vereniging Winterswijk.