Examen EHBO april 2017

Op 5 april ’17 is voor 12 cursisten het EHBO examen afgenomen.
Alle 12 kandidaten zijn geslaagd voor hun diploma eerste hulp.
Allen van harte gefeliciteerd.Algemene jaarvergadering 2017

Op onze ledenvergadering van woensdag 8 maart werden 6 jubilarissen in het zonnetje gezet.

5 jaar: de dames J. Luiten  K. Luiten en K. Stroes

 


                              12,5 Jaar de dames L Ebbers en R. Ruessink


                                               25 jaar Dhr. T. Neerhof


Bij de bestuurverkiezing waren aftredend en niet herkiesbaar:
Mevr. W.C. Slotboom-te Linde
Mevr. M.Vaags-Overbekking

Ook zij ontvingen bloemen met een aandenken.

LUST Food Truck Festival

Onze eerste hulpverleners waren aanwezig op het LUST Food Truck Festival.

Kroeze-Wevers cross

Zondag 14 januari waren we voor eventuele eerste hulp aanwezig bij de Kroeze-Wevers cross