Algemene jaarvergadering 2017

Op onze ledenvergadering van woensdag 8 maart werden 6 jubilarissen in het zonnetje gezet.

5 jaar: de dames J. Luiten  K. Luiten en K. Stroes

 


                              12,5 Jaar de dames L Ebbers en R. Ruessink


                                               25 jaar Dhr. T. Neerhof


Bij de bestuurverkiezing waren aftredend en niet herkiesbaar:
Mevr. W.C. Slotboom-te Linde
Mevr. M.Vaags-Overbekking

Ook zij ontvingen bloemen met een aandenken.

Kroeze-Wevers cross

Zondag 14 januari waren we voor eventuele eerste hulp aanwezig bij de Kroeze-Wevers cross

LUST Food Truck Festival

Onze eerste hulpverleners waren aanwezig op het LUST Food Truck Festival.

Hulpverlening 17 en 18 septemberVoor eventuele eerste hulpverlening waren we op 17 en 18 september aanwezig op het
Oldtimer festival in Meddo en het food truck festival in het Willink plantsoen.
Op de zondag kwam ook de Archeus loop langs.