Jaarvergadering 2015

Op onze jaarvergadering ontvingen 4 leden hun jaarspeldje.

Mevr. J.L.L. Ebbers   10 jaar
Mevr. F.G. Reussink  10 jaar
Mevr. H.F.J. Leferink 15 jaar
Dhr. D.W. Tolkamp 25 jaarDhr. Slotboom ontving een attentie voor het tijdelijk op zich nemen van het penningmeesterschap.
Onder luid applaus van de leden is nu aangenomen als penningmeester Mevr. Sonderen.

De volgende jaarvergadering zal zijn op woensdag 9 maart 2016 Open dag Steengroeve

Open dag Steengroeve.
Diverse organisaties en verenigingen waaronder de EHBO vereniging waren
aanwezig bij de open dag in de steengroeve.
Mede door het mooie weer is deze bezocht door 3000 bezoekers.


Avondvierdaagse

Onze vereniging heeft dit jaar assistentie verleend bij de avondvierdaagse. 
De samenwerking met het Rode Kruis is goed verlopen.


Tentcampagne WinterswijkLeden van onze EHBO vereniging waren aanwezig bij de Tentcampagne Winterswijk.
Het betrof  een 3-daags evenement van de gezamenlijke kerken:
Evangelie Gemeente Spoorzicht, Vergadering der Gelovigen, Rooms Katholieke Kerk,
PKN en Pinkstergemeente Kandil Emas.

60 jarig jubileum


Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de EHBO vereniging Winterswijk werd er na de
Ledenvergadering een receptie gehouden.

Na afloop kon iedereen een leuke attentie in de vorm van een eerste hulp tasje in
ontvangst nemen.