Ledenvergadering 2014

Op onze ledenvergadering van woensdag 19 maart konden drie cursisten hun diploma
in ontvangst nemen.                 


Zij die hun diploma 10 15 20 en 35 jaar geldig hielden kregen een jaarspeldje en bloemen.

10 jaar:  MMJ Vos
             ARJ Vlierman
             J Westerhof
             JE Dunnewold Klomps
 
15 jaar:  HW ten Hagen
 
20 jaar:  BJH Damen
             S Hieltjes Nijman
             D Pampiermole
 
35 jaar:  GKH Buhck

          

             

                             Aftredend als bestuurslid was dhr. D. van der Veen.