Ledenvergadering 21 maart 2012

Op de ledenvergadering ontvingen de geslaagde cursisten hun diploma.

Jaarspeldjes werden uitgereikt aan:
10 jaar mevrouw I. Luckman  en de heren J.B.M. Vervelde A. Yüksel en B.J.W. Kruisselbrink.
15 jaar mevrouw J.W. Wieringa-Kraayenbrink.
20 jaar de heer A.C. Neerhof naast het jaarspeldje ontving hij het botsinsigne in brons van 
    de Nationale bond EHBO.
25 jaar de dames W.C. Slotboom-te Linde en G.B. Ruesink-Toebes.
30 jaar de heren L. Jansen J.E.L.M. Trienes en A.C. Strooper.

De aftredende bestuursleden mevrouw A.J. Klanderman dhr. H. Hofsté  en G.K.H. Buhck ontvingen bloemen en een cadeau.

jaarverg2012 (1)

jaarverg2012 (2)

jaarverg2012 (3)

jaarverg2012 (4)