Algemene jaarvergadering 2019

Op de jaarvergadering van 6 maart konden we negen jubilarissen feliciteren.

Voor het 5 jarig jubileum waren dit:
Dhr. G. Hendriksen       (foto rechts)
Mevr. S. Slotboom        (foto onder)
Mevr. E. Hoitink
Dhr. S. Yavuz


12 1/2 jaar:

Mevr. H. ter Haar-Raben

25 jaar:
Mevr. S. Hieltjes-Nijman
Dhr. D. Pampiermole30 jaar:
Mevr. G. Rösken-Meerdink

40 jaar:
Dhr. G Buhck
Uit het bestuur aftredend en niet herkiesbaar waren Mevr. A. Vlierman.
en voorzitter Mevr. V. Kruselbrink. Naast bloemen ontving Mevr. Kruselbrink een mooie schaal als aandenken.