Examen EHBO april 2017

Op 5 april ’17 is voor 12 cursisten het EHBO examen afgenomen.
Alle 12 kandidaten zijn geslaagd voor hun diploma eerste hulp.
Allen van harte gefeliciteerd.