Algemene jaarvergadering 2017

Op onze ledenvergadering van woensdag 8 maart werden 6 jubilarissen in het zonnetje gezet.

5 jaar: de dames J. Luiten  K. Luiten en K. Stroes

 


                              12,5 Jaar de dames L Ebbers en R. Ruessink


                                               25 jaar Dhr. T. Neerhof


Bij de bestuurverkiezing waren aftredend en niet herkiesbaar:
Mevr. W.C. Slotboom-te Linde
Mevr. M.Vaags-Overbekking

Ook zij ontvingen bloemen met een aandenken.