Jaarvergadering 2016

Op onze ledenvergadering van woensdag 9 maart werden 6 leden in het zonnetje gezet.
Zij ontvingen bloemen met een aandenken.
De heer Sonderen ontving een beeld De helpende voor zijn 45 jarig lidmaatschap. 
Hij heeft zich onder andere verdienstelijk gemaakt in het bestuur.


Mevrouw Wieringa was aftredend bij de bestuursverkiezing ook zij ontving bloemen.